rynek żywności w polsce

W 2014  r.  odnotowano  wzrost  eksportu  piwa  (o 7%  w  wolumenie  i 15% w ujęciu wartościowym). Ogółem wyeksportowano 276 tys. ton piwa za 136 mln EUR, z tego eksport do krajów UE stanowił około 90% w wartości i w wolumenie (248tys. ton za 120 mln EUR).

Więcej…  

W  2015  r. zbiory i przerób buraków cukrowych rozpoczęto w drugiej połowie września. Według danych GUS we wrześniu 2015  r., tj.  w  pierwszym  miesiącu  trwania kampanii cukrowniczej roku  gospodarczego 2015/2016 produkcja cukru w Polsce wyniosła 10,8 tys. ton wobec 169 tys.  ton  rok wcześniej.

Więcej…  

30 grudnia był ostatnim dniem na złożenie w ARiMR wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój" należącego do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Nabór wniosków o taką pomoc trwał od 1 grudnia. Na razie w ARiMR zarejestrowanych zostało 570 wniosków, w których przetwórcy ubiegają się o przyznanie im wsparcia w wysokości blisko 1,1 mld zł. Nie jest to liczba ostateczna, ponieważ część przetwórców zdecydowała się zapewne na wysłanie swoich wniosków za pośrednictwem poczty i mnie trochę czasu zanim trafią one do ARiMR.

Więcej…  

Konsumpcja mięsa na przestrzeni 15 lat wzrosła o 9 proc. i wyniosła 73,9 kg na osobę. Największą dynamikę spożycia zanotowało mięso drobiowe, które cieszy się sporym zainteresowaniem dzięki stosunkowo niskiej cenie, walorom dietetycznym oraz łatwości przygotowania.

Więcej…  

We wrześniu 2015 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem, ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,6% (po spadku o 0,7% w lipcu), w tym żywności o 0,7%, przy spadku łącznych cen towarów i usług konsumpcyjnych o 0,3%. Podrożały głównie: warzywa (o 6,6%) i cukier (o 4,2%).

Więcej…  

W  2015  r.  znaczący  światowy  popyt  na  wieprzowinę  przyczynił  się  do zwiększenia  wywozu  tego  mięsa  z  UE.  W  okresie  pierwszych  siedmiu  miesięcy 2015 r. unijny eksport asortymentu wieprzowego (w masie produktu) osiągnął poziom 1,7 mln ton, o 5% wyższy niż w tym samym okresie 2014 r. W całym 2015 r. unijny eksport  produktów  wieprzowych  (w  ekwiwalencie  tusz)  według  KE  może  być o  7%  (ponad  0,1 mln  ton)  większy  niż  w  2014  r.  Import  wieprzowiny  do  UE w roku 2015, tak jak w latach wcześniejszych, będzie znikomy (około 15 tys. ton).

Więcej…  

W ostatnim  tygodniu listopada 2015  r. na rynku krajowym odnotowano dalszy spadek cen masła  w  blokach  oraz odtłuszczonego  mleka w proszku. Obniżce uległy także ceny masła konfekcjonowanego. Po  spadku  w  poprzednim tygodniu  wzrosły  natomiast  ceny pełnego  mleka w proszku.

Więcej…  

Za nami spotkanie branży wołowej. Sektor wołowiny potrzebuje kompleksowej strategii rozwoju obejmującej kwestie związane z jakością i standaryzacją mięsa, zagospodarowaniem produkcji na rynku krajowym i rynkach eksportowych, budowaniem marki polskiej wołowiny. Taki dokument powinien być opracowany i wdrożony przez wszystkie ogniwa łańcucha produkcji i powinien być połączeniem nauki z praktyką. To główny wniosek płynący z II Forum Sektora Wołowiny.

Więcej…  

W okresie od 1 czerwca do 31 października 2015 r. na terenie całego kraju przeprowadzono czynności kontrolne w ramach realizacji Skoordynowanych Planów Kontroli Ryb i Miodu zgodnie z Zaleceniem Komisji C(2015) 1558 z dnia 12 marca 2015 w sprawie skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia skali występowania oszukańczych praktyk przy wprowadzaniu do obrotu określonych rodzajów żywności.

Więcej…  

W trzecim tygodniu listopada 2015 r. krajowe ceny zbytu mleka w proszku uległy obniżeniu. Potaniało  również  masło  w  blokach, podczas gdy ceny masła konfekcjonowanego wzrosły.

Więcej…  
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»