A+ R A-

ceny półtusz wieprzowych

W trzecim tygodniu kwietnia na krajowym rynku odnotowano znaczący spadek ceny zbytu tuszek kurcząt. W tym okresie wzrosła cena jedynie wieprzowiny.

Więcej…  

W czwartym tygodniu marca na krajowym rynku mięsa dominowały spadki cen zbytu. Jedynie wieprzowina podrożała, i to dosyć wyraźnie.

Więcej…  

Z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW wynika, że z początkiem tego miesiąca na krajowym rynku spadły ceny zbytu mięsa.

Więcej…  

Na początku lutego 2015 r. odnotowano wzrost cen zbytu tusz wieprzowych i wołowych. Spadły natomiast ceny zbytu tuszek tych gatunków drobiu.

Więcej…  

W połowie obecnego miesiąca na krajowym rynku notowano spadki cen zbytu półtusz wieprzowych i tuszek kurcząt – podało Biuro Analiz i Programowania ARR. Równocześnie spadały także ceny skupu żywca rzeźnego.

Więcej…  

Agencja Rynku Rolnego podała, korzystając z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, że na początku bieżącego miesiąca na krajowym rynku obniżeniu uległy ceny zbytu mięsa.

Więcej…  

W dalszym ciągu na krajowym rynku mięsa utrzymuje się spadkowa tendencja cen wieprzowiny. Jest to następstwo sytuacji w całej Unii Europejskiej, gdzie notowane są obniżki cen skupu żywca wieprzowego, wywołane rosyjskim embargiem.

Więcej…  

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 10-16.11.2014 r. na krajowym rynku wzrosły ceny podstawowych rodzajów mięsa, z wyjątkiem wieprzowiny, która w ostatnich tygodniach pozostaje w słabym trendzie spadkowym.

Więcej…  

Na krajowym rynku mięsa od dłuższego czasu utrzymuje się spadek cen. Także dane z ministerstwa rolnictwa (ZSRIR) potwierdzają tę tendencję. Na początku listopada, w dniach 3-9.11.2014 r., spadły średnie ceny zbytu zarówno mięsa czerwonego, jak i drobiowego.

Więcej…  

W tygodniu od 27 października do 2 listopada br. na krajowym rynku odnotowano nieznaczne spadki cen mięsa.

Więcej…  

Przetwórstwo TV

Zobacz film
Piwo filmy (10 filmów)
Zobacz film
Produkcja alkoholu (5 filmów)
Zobacz film
Produkcja cukru (4 filmy)
Zobacz film
Produkcja mąki (3 filmy)
Zobacz film
Produkcja mięsa (16 filmów)
Zobacz film
Produkcja mleka (9 filmów)
Zobacz film
Winiarstwo (9 filmów)

Notowania cen