A+ R A-

ceny półtusz wieprzowych

W drugim tygodniu lipca 2015 r. odnotowano spadek krajowych cen zbytu mięsa.

Więcej…  

Na przełomie czerwca i lipca tego roku na krajowym rynku odnotowano kilkuprocentowe spadki cen zbytu tusz. Jedynie tuszki indyków podrożały.

Więcej…  

W drugim tygodniu maja 2015 r. na krajowym rynku mięsa znacząco wzrosła średnia cena zbytu tuszek kurcząt patroszonych. Tuszki indycze oraz półtusze wieprzowe potaniały.

Więcej…  

Początek maja przyniósł na krajowym rynku mięsa spadek cen zbytu wieprzowiny i wołowiny oraz wyraźny wzrost cen mięsa drobiowego.

Więcej…  

W trzecim tygodniu kwietnia na krajowym rynku odnotowano znaczący spadek ceny zbytu tuszek kurcząt. W tym okresie wzrosła cena jedynie wieprzowiny.

Więcej…  

W czwartym tygodniu marca na krajowym rynku mięsa dominowały spadki cen zbytu. Jedynie wieprzowina podrożała, i to dosyć wyraźnie.

Więcej…  

Z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW wynika, że z początkiem tego miesiąca na krajowym rynku spadły ceny zbytu mięsa.

Więcej…  

Na początku lutego 2015 r. odnotowano wzrost cen zbytu tusz wieprzowych i wołowych. Spadły natomiast ceny zbytu tuszek tych gatunków drobiu.

Więcej…  

W połowie obecnego miesiąca na krajowym rynku notowano spadki cen zbytu półtusz wieprzowych i tuszek kurcząt – podało Biuro Analiz i Programowania ARR. Równocześnie spadały także ceny skupu żywca rzeźnego.

Więcej…  

Agencja Rynku Rolnego podała, korzystając z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, że na początku bieżącego miesiąca na krajowym rynku obniżeniu uległy ceny zbytu mięsa.

Więcej…  

Notowania cen