Producenci piwa stawiają na etyczną reklamę

środa, 11 lutego 2015 14:15

Instytut Monitorowania Mediów po raz 12 przygotował raport, który analizuje zgodność reklam branży piwowarskiej z Kodeksem Etyki Reklamy. Z opracowania wynika, że w ostatnich trzech miesiącach 2014 roku polscy piwowarzy wyemitowali łącznie 354 nowe reklamy – niemal o połowę mniej niż w kwartale poprzedzającym.


Żaden z przekazów nie naruszył zasad Kodeksu Etyki Reklamy
Sezon jesienno-zimowy, charakteryzujący się spadkiem sprzedaży piwa, to także okres, w którym zauważalnie maleje aktywność jego producentów w zakresie działań promocyjnych. Analizując rodzaj oraz liczbę reklam wyemitowanych w okresie od października do grudnia 2014 r. można wyraźnie zauważyć zmniejszenie liczby reklam telewizyjnych. W IV kwartale ubiegłego roku w telewizji pojawiło się 105 nowych przekazów reklamowych. Dla porównania – w III kwartale wyemitowanych zostało 210 reklam, czyli dokładnie dwa razy więcej. Wśród 354 nowych przekazów, oprócz wspomnianych już reklam telewizyjnych, znalazły się 73 reklamy prasowe, 24 radiowe, 87 internetowych, oraz 65 wielkoformatowych reklam zewnętrznych. Wszystkie przekazy reklamowe zostały poddane analizie pod kątem ich zgodności z zapisami Kodeksu Etyki Reklamy. W stosunku do żadnego z nich nie zostały zgłoszone skargi konsumenckie. Co więcej, w raporcie podkreślony został fakt, że zdecydowana większość spotów trzech największych producentów piwa, skupionych w Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie (Kompania Piwowarska SA, Grupa Żywiec SA, Carlsberg Polska SA) opatrzona została dobrowolnie wprowadzonymi przez branżę znakami odpowiedzialnościowymi: „W ciąży nie piję alkoholu”, „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” oraz „Alkohol – tylko dla pełnoletnich”.Samoregulacja przemysłu piwowarskiego
W 2011 r. Związek Pracodawców – Browary Polskie dobrowolnie zlecił niezależnemu instytutowi monitorowanie wszystkich swoich przekazów reklamowych pod kątem ich zgodności z Kodeksem Etyki Reklamy. Z raportów IMM wynika, że bez względu na ilość wyemitowanych reklam, branża piwowarska utrzymuje stały, wysoki poziom przygotowywanych komunikatów reklamowych. Monitoring reklam piwa zainicjowany został przez stowarzyszenie The Brewers of Europe, do którego należy Związek Pracodawców - Browary Polskie. Piwowarzy złożyli wobec Europejskiego Forum ds. Alkoholu i Zdrowia, funkcjonującego w ramach struktur Komisji Europejskiej, deklarację wspierania odpowiedzialnych postaw w obszarze etycznej reklamy piwa.* * *
Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie jest organizacją, która skupia największych producentów piwa w Polsce. Reprezentuje członków w relacjach z administracją rządową i samorządową, organizacjami społecznymi oraz związkami zawodowymi działającymi w przemyśle piwowarskim. W swoje zadania statutowe Związek ma także wpisane prowadzenie działalności ukierunkowanej na propagowanie odpowiedzialnej sprzedaży i konsumpcji alkoholu oraz podejmowanie i wspieranie inicjatyw edukacyjnych w tym zakresie. Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego należy do europejskiej organizacji The Brewers of Europe.

Informacja prasowa