Piwny sezon zakończony – letnia ofensywa reklamowa zgodna z zasadami etyki

środa, 12 listopada 2014 13:20

Trzeci kwartał 2014 roku okazał się porównywalny z analogicznym okresem roku ubiegłego. Branża piwowarska wyemitowała łącznie 578 nowych przekazów reklamowych – w 2013 roku liczba ta wyniosła 562. Z raportu przygotowanego przez Instytutu Monitorowania Mediów wynika, że żadna z reklam piwa wyemitowanych w okresie 1 lipca – 30 września nie naruszyła zasad Kodeksu Etyki Reklamy.


Raport w liczbach
Przygotowany po raz dziesiąty raport Instytutu Monitorowania Mediów za III. kwartał tego roku pokazuje, że na przełomie lata i jesieni 2014 roku branża piwowarska wyemitowała łącznie 578 nowych reklam. Najintensywniejszy był pierwszy miesiąc kwartału - lipiec, w którym pojawiła się większość wszystkich przekazów. Wśród nich, zdecydowanym liderem były reklamy telewizyjne, które stanowiły ok. 40% wszystkich piwnych przekazów reklamowych w tym kwartale, i których liczba wynosiła 225. Drugą część reklam stanowiły przekazy internetowe - 135, następnie przekazy outdoor’owe – 101. Po nich plasuje się prasa, z liczbą 65 reklam. Najmniej przekazów pojawiło się w radiu – stanowiły one jedynie 8% wszystkich reklam, a ich liczba wyniosła 52.Piwo wciąż reklamuje się etycznie
Według raportu, piwo niezmiennie promowane jest zgodnie z Kodeksem Etyki Reklamy. Instytut Monitorowania Mediów kwartalnie analizuje przekazy reklamowe pod kątem ich zgodności z Kodeksem. Poddanie reklam tej ocenie jest dobrowolną inicjatywą samego Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce – Browary Polskie. Komunikacja marketingowa browarów zrzeszonych w ZPPP (Carlsberg Polska, Grupa Żywiec, Kompania Piwowarska) podlega zasadom samoregulacji w ramach tzw. siedmiu standardów etycznej reklamy, wypracowanych przez Komisje Europejska i Europejskie Zrzeszenie Standardów Reklamowych (EASA). Monitoring reklam prowadzony przez niezależny podmiot jest jednym z tych standardów i został złożony do Komisji Europejskiej przez ZPPP, jako zobowiązanie, niezależnie od systemu skarg konsumenckich. Podobnie znaki „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”, „Alkohol – tylko dla pełnoletnich” oraz „W ciąży nie piję alkoholu”, umieszczane na opakowaniach i w spotach reklamowych piwa, są dobrowolną inicjatywą branży.* * *
Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie jest organizacją, która skupia największych producentów piwa w Polsce. Reprezentuje członków w relacjach z administracją rządową i samorządową, organizacjami społecznymi oraz związkami zawodowymi działającymi w przemyśle piwowarskim. W swoje zadania statutowe Związek ma także wpisane prowadzenie działalności ukierunkowanej na propagowanie odpowiedzialnej sprzedaży i konsumpcji alkoholu oraz podejmowanie i wspieranie inicjatyw edukacyjnych w tym zakresie. Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego należy do europejskiej organizacji The Brewers of Europe.

Informacja prasowa