Ile piwa Polska eksportuje - zobacz

piątek, 27 listopada 2015 22:01

W 2014  r.  odnotowano  wzrost  eksportu  piwa  (o 7%  w  wolumenie  i 15% w ujęciu wartościowym). Ogółem wyeksportowano 276 tys. ton piwa za 136 mln EUR, z tego eksport do krajów UE stanowił około 90% w wartości i w wolumenie (248tys. ton za 120 mln EUR).

 

 

Wolumen eksportu do UE był o 5% większy, a jego wartość o 15% większa niż w 2013 r. Wzrost eksportu piwa z 0,8 tys. ton do 1,3 tys. ton odnotowano również do krajów WNP, które mają jednak niewielki udział w polskim eksporcie piwa (poniżej 1%). Najważniejszym odbiorcą piwa w 2014 r. była Holandia (32 mln EUR) oraz Niemcy (14 mln EUR).

ARR