A+ R A-


Polski eksport masła znowu rośnie

Po ubiegłorocznym spadku wywóz masła z Polski, który nastąpił po dwóch latach zwyżek, eksport tego tłuszczu znów rośnie i jest coraz bardziej istotny dla eksportu mleczarskiego – donosi FAMMU/FAPA.


W pierwszej połowie 2013 roku za granicę wysłano 19,1 tys. ton tego tłuszczu, o 1,9% więcej niż rok wcześniej, uzyskując 67,6 mln EUR – oznaczało to zwyżkę o 25%, tym samym dynamika wzrostu wartości wywozu tego tłuszczu byłą najwyższa spośród wszystkich przetworów mlecznych.

Masło jest wysyłany przede wszystkim (90,4%) do państw UE, głównie na rynki Piętnastki, i to właśnie dużo niższe ceny masła w Polsce względem notowań na rynkach czołowych odbiorców we Wspólnocie były głównym czynnikiem wzrostu. Notowania hurtowe w UE bardzo wzrosły, co sprawiło, że produkt z Polski jest konkurencyjny cenowo. Głównym odbiorcą masła z Polski są Niemcy, które w I półroczu 2013 r. sprowadziły go o niespełna 12,8% mniej niż rok wcześniej – 2,89 tys. ton, płacąc jednak kwotę wyższą o 7% (9,99 mln EUR). W I połowie bieżącego roku odnotowano symboliczną zwyżkę wartości eksportu masła do Rosji – decydującego światowego importera tego tłuszczu. Sprzedano tam niespełna 614 ton tego towaru (-31,4%) za 2,78 mln EUR, co stanowiło wartościowo 3% wzrost względem pierwszych sześciu miesięcy 2012 roku. Warto zwrócić uwagę, że rynek rosyjski jeszcze w 2006 r. był dla Polski głównym kierunkiem wywozu masła.

Średnia wartość jednostkowa wywozu masła z Polski w I półroczu 2013 r. wyniosła 3553 EUR/t i była o 23% wyższa niż rok wcześniej. Na niektóre główne rynki sprzedawano wprawdzie masło nieco taniej (np. do Niemiec po 3452 EUR/t) natomiast np. do Rosji sprzedawano je drożej, średnio po 3530 EUR/t, było to jednak wciąż opłacalne dla kupujących. Na rynku rosyjskim notowania masła w bieżącym roku utrzymują się na poziomie przewyższającym w przeliczeniu 5 tys. EUR/t. Średnia wartość jednostkowa polskiego wywozu masła była w każdym z miesięcy o ok. 470 EUR na tonie niższa.

Źródło: FAMMU/FAPA

 

Przetwórstwo TV

Zobacz film
Piwo filmy (10 filmów)
Zobacz film
Produkcja alkoholu (5 filmów)
Zobacz film
Produkcja cukru (4 filmy)
Zobacz film
Produkcja mąki (3 filmy)
Zobacz film
Produkcja mięsa (16 filmów)
Zobacz film
Produkcja mleka (9 filmów)
Zobacz film
Winiarstwo (9 filmów)

Notowania cen